Cymraeg

THURSDAY 27 SEPTEMBER – JIMMY SMITH – a rediscovery

27 September 2018 - 27 September 2018

DOORS 8pm, BAND START 8.15pm

The Hammond organ wasn’t originally designed for jazz clubs, but for churches that couldn’t afford a full-blown pipe organ. Jimmy Smith thought differently. His parents taught him piano and he was nine when he won a radio talent contest in Philadelphia, playing boogie-woogie.   Smith combined church organ sounds, R&B leanings and the fast phrasing of bebop, creating combinations of the Hammond’s low register and the dramatic effects of its revolutionary “percussion stop”. He toured the world with a repertoire of favourite phrases, tumultuous gospel-choir sounds, roaring chord-work and ecstatic trills and was preparing for tours right up until his death in 2005. In taking Smith’s charts and re-creating them, the experienced group this evening aim for the same churning, exhilarating, backbeat-cracking, riff-shouting organ blues – the same excitement-fizz of a night.

Organ, Piano, Clarinet, Alto Sax, Baritone Sax, Tenor Sax, Drums

£12.50 in advance / £15 on the door
Under 16’s half adult price, under 10’s free (where they do not require a seat)

includes light supper of Roasted Garlic Soup, Red Pepper Rouille and Croutons

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
this link
– or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys

NOS IAU 27 MEDI – Ailddarganfod JIMMY SMITH

27 September, 2018 - 27 September, 2018

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Yn wreiddiol, dyluniwyd organ Hammond ar gyfer eglwysi oedd yn methu fforddio organ bib go iawn. Aeth Jimmy Smith â’r Hammond allan i glybiau jazz, gan gyfuno seiniau organ eglwys, tueddiadau R&B a brawddegu cyflym bebop trwy ddefnyddio nodau isel organ Hammond ac effaith ddramatig y “stop taro” chwyldroadol. Bu’n teithio’r byd gan berfformio brawddegau amrywiol, synau anhygoel cantorion hwyl, gwaith cord gwyllt a chrychnodau rhyfeddol, hyd ei farwolaeth yn 2005. Wrth ail-greu siartiau Smith, nod y grŵp profiadol sy’n perfformio heno fydd cyfleu’r wefr o ganu felan ar yr organ i’ch corddi, a’ch cyffroi gyda churiad a chytgan – gwefr o noson i bawb.

Organ, Piano, Clarinét, Sacsoffon Alto / Bariton / Tenor, Drymiau

£12.50 ymlaen llaw (uchod) / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

yn cynnwys swper ysgafn o Gawl Garlleg Rhost, Saws pupur coch a Chroutons

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
y ddolen hon
– neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys