Cymraeg

THE TREVOR DAVIES TRIO

14 September 2019 - 14 September 2019

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

Trevor and Dayne

Trevor and Dayne

Having performed at Ronnie Scotts, The Marquee and Glastonbury, and being past members of bands including Mother Gong, the Carl Gibson and the Bobby James Bands, the accomplishments of members of the Trevor Davies Trio means the museum will sparkle bright tonight.  Expect a swinging emphasis on George Shearing, Lionel Hampton and Wes Montgomery.

Guitar, Double Bass / Bass Guitar, Vibraphone / Percussion

 

£12.50 in advance / £15 on the door
(Under 16’s half price, under 10’s free if they do not require a seat)
Includes light supper of Chargrilled Vegetable Pate, Chickpeas and Flatbread

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
– https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

All information correct at time of publishing 

 

TRIAWD TREVOR DAVIES

14 September, 2019 - 14 September, 2019

Drysau 8pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 8.15pm

Trevor and Dayne

Trevor and Dayne

Ar ôl perfformio yn Ronnie Scotts, The Marquee a Glastonbury, a chyn aelodau bandiau megis Mother Gong, Bandiau Carl Gibson a Bobby James, bydd campau aelodau Triawd Trevor Davies yn serennu yn yr amgueddfa heno.  Gallwch ddisgwyl noson fywiog yn arddull George Shearing, Lionel Hampton a Wes Montgomery.

Gitâr, Bas Dwbl / Gitâr Bas, Fibraffon / Offer Taro

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

Mae pris y tocyn yn cynnwys swper ysgafn o bate Llysiau, Ffacbys a Bara Fflat

Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi