Cymraeg

The Tree-Yo, featuring Lee Jones, Tony Bianco and Peter Cabara

28 September 2019 - 28 September 2019

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

Fretless Bass (detail)

Fretless Bass (detail)

The Tree-Yo take you on a journey of intricacies, musical contradictions and new sounds this evening.  Lee Jones, across his 4 solo albums, specialises in alternate guitar tunings and muscle memory.  Bianco, originally from NYC, has played and recorded with, amongst others, Elton Dean, Paul Dunmall, Evan Parker and, in their Machine Mass electro-jazz project, Michael Deville and Dave Liebman. Peter Cabara (Fretless Bass) grooves will get you moving. Peter has been performing internationally, alongside Jan Brabec, Jose Neto, Mark Latimer and Aleksader Khristianov.  Expect a mix of well-known compositions dressed in a new coat.

Guitar, Drums, Fretless Bass
 

£12.50 in advance / £15 on the door
(Under 16’s half price, under 10’s free if they do not require a seat)
Includes light supper of Lebanese Roasted Spiced Cauliflower, Hummus, Pitta and Dukkha

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

All information correct at time of publishing

The Tree-Yo, gyda Lee Jones, Tony Bianco a Peter Cabara

28 September, 2019 - 28 September, 2019

Drysau 8pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 8.15pm

Fretless Bass (detail)

Fretless Bass (detail)

Mae’r The Tree-Yo yn eich tywys ar daith o gywreinrwydd,  croesebiadau cerddorol a seiniau newydd yn ystod y noson hon.  Mae Lee Jones, ym mhob un o’i  4 albwm unigol, yn arbenigo mewn tiwnio gitâr amgen a chof cyhyrau.  Mae Bianco, sy’n hanu o Efrog Newydd, wedi chwarae ac wedi recordio gydag Elton Dean, Paul Dunmall, Evan Parker ac yn ystod prosiect  Machine Mass electro-jazz, Michael Deville a Dave Liebman, ymhlith eraill. Bydd doniau Peter Cabara (Bas Di-gribell) yn eich annog i symud.  Mae Peter wedi perfformio ar lefel ryngwladol ochr yn ochr â Jan Brabec, Jose Neto, Mark Latimer ac Aleksader Khristianov.  Gallwch ddisgwyl cymysgedd o gyfansoddiadau enwog mewn dillad hollol newydd.

Gitâr, Drymiau, Bas Di-gribell

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

Bydd pris eich tocyn yn cynnwys swper ysgafn o flodfresych sbeislyd o’r Lebanon wedi’i rhostio, Hummus, Pitta a Dukkha

Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi