Cymraeg

THE ROB COOK WILLIAMS BAND

27 July 2019 - 27 July 2019

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

Rob Cook Williams

Rob Cook Williams

Drawing on Hubert Sumlin, Brian May and Al Di Meola, Rob’s (Golden Guitars) blues sit somewhere between Paul Kossoff and Jan Akkerman.  Together with Brian Snelling (Bass) and Alan Barker (Drums) this band brings a heavier, soulful, musically sculpted and witty evening, nestling with the ALMoS exhibits.

Guitar, Drums, Bass

 

£12.50 in advance / £15 on the door
(Under 16’s half price, under 10’s free if they do not require a seat)
Includes light supper of Bengali Lentils, Pickle, Aloo Tikki and Chapatti

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
– https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

All information correct at time of publishing. 

BAND ROB COOK WILLIAMS

27 July, 2019 - 27 July, 2019

Drysau 8pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 8.15pm

Rob Cook Williams

Rob Cook Williams

Trwy ddefnyddio gwaith Hubert Sumlin, Brian May ac Al Di Meola, mae cerddoriaeth Felan Rob (Golden Guitars) rhywle rhwng Paul Kossoff a Jan Akkerman.  Yng nghwmni Brian Snelling (Bas) ac Alan Barker (Drymiau) mae’r band yn cyflwyno noson o adloniant trymach, llawn enaid a ffraethineb, yng nghanol arddangosfa ALMoS.

Gitâr, Drymiau, Bas

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

Mae pris y tocyn yn cynnwys swper ysgafn o Ffacbys Bengal, Picl, Tikki Aloo a Chapatti

Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi