Cymraeg

THE DEREK HARRISON BAND, feat Derek Harrison and Stan Williams

22 June 2019 - 22 June 2019

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

Derek Harrison

Derek Harrison

Stunning boogie piano melds with Fats Waller influences tonight as Derek (Piano / Vocal) amusingly reflects on his New Orleans, Los Angeles and QM2 experiences and brings stardust Jazz Standards to twinkle the exhibits at ALMoS.  Backed by Stuart Tanner on bass, the dynamic drumming of Graham ‘Rockit’ Ashley and, bringing his Chet Baker and John Coltrane influences, trumpeter Stan Williams complete this versatile swinging line-up.

Piano, Double Bass, Drums, Trumpet

£12.50 in advance / £15 on the door
(Under 16’s half price, under 10’s free if they do not require a seat)

Includes light supper of Gumbo and Cornbread

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
– https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

All information correct at time of publishing

BAND DEREK HARRISON, gyda Derek Harrison a Stan Williams

22 June, 2019 - 22 June, 2019

Drysau 8pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 8.15pm

Derek Harrison

Derek Harrison

Alawon bwgi gwych ar y piano sy’n dangos dylanwad Fats Waller, wrth i Derek (Piano/Llais) fyfyrio ar ei brofiadau yn New Orleans, Los Angeles a’r QM2 , a chyflwyno Jazz Standards rhyfeddol i atseinio ymhlith gweithiau godidog ALMoS.  Gyda Stuart Tanner ar fas yn ei gefnogi, drymio deinamig Graham ‘Rockit’ Ashley, a dylanwadau Chet Baker a John Coltrane, Stan Williams yw aelod arall y band.

Piano, Bas Dwbl, Drymiau, Trymped

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

Pris y tocynnau’n cynnwys swper ysgafn o gawl ocra a bara ŷd.

Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi