Cymraeg

LUDLOW JAZZ COLLECTIVE feat. Sarah Howdle and Erika Lyons

10 August 2019 - 10 August 2019

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

Ludlow Jazz Collective - Roy Johnson

Ludlow Jazz Collective – Roy Johnson

Paul Brooks, Roy Johnson, Erika Lyons, Andrew Sime and the tones of vocalist Sarah Howdle come together for the cool sound of this Ludlow Jazz Collective line-up.  Featuring songs from the Great American Song Book together with latin and blues, open your ears for a host of favourite laid-back tunes.

Piano, Sax, Bass, Drums, Vocal

 

£12.50 in advance / £15 on the door
(Under 16’s half price, under 10’s free if they do not require a seat)
Includes light supper of White Bean Gazpacho and Paprika Croutons

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
– https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

All information correct at time of publishing

LUDLOW JAZZ COLLECTIVE gyda Sarah Howdle ac Erika Lyons

10 August, 2019 - 10 August, 2019

Drysau 8pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 8.15pm

Ludlow Jazz Collective - Roy Johnson

Ludlow Jazz Collective – Roy Johnson

Daw Paul Brooks, Roy Johnson, Erika Lyons, Andrew Sime a llais swynol Sarah Howdle ynghyd i greu sain cŵl  Ludlow Jazz Collective.  Byddant yn cyflwyno caneuon o’r Great American Song Book, ynghyd â chaneuon Lladin a chanu felan, felly mwynhewch yr arlwy o’ch hoff alawon hamddenol.

Piano, Sacsoffon, Bas, Drymiau, Llais

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

Mae swper ysgafn o Gazpacho Ffa Gwyn a Chroutons Paprika yn rhan o bris y tocyn

Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi