Cymraeg

CAFE LOLA: from Cabaret to Klezmer

27 June 2019 - 27 June 2019

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

Cafe Lola by Bob Guy

Cafe Lola by Bob Guy

Travel on a journey through time and across the world with the wildly entertaining Cafe Lola.  Slipping effortlessly through French Chanson, Klezmer, Gypsy Jazz and Cabaret to the 1920 & 30’s collaborations of Kurt Weill and Bertolt Brecht. A humorous delivery is guaranteed, accompanied by swift changes in dress, capturing the audience between melancholia and hilarious laughter.

 

Double Bass, Guitar, Clarinet, Sax, Baritone Horn, Accordion, Vocal

 

£12.50 in advance / £15 on the door
(Under 16’s half price, under 10’s free if they do not require a seat)
Includes light supper of Roasted Garlic Soup, Red Pepper Rouille and Baguette Croutons

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
– https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

Original painting ‘Cafe Lola’ by Bob Guy

 

All information correct at time of publishing

 

CAFÉ LOLA: Cabaret i Klezmer

27 June, 2019 - 27 June, 2019

Drysau 8pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 8.15pm

Cafe Lola by Bob Guy

Cafe Lola by Bob Guy

Cyfle i fwynhau taith trwy amser ac i bedwar ban byd yng nghwmni Café Lola – grŵp hynod ddiddorol.  Byddant yn ein tywys trwy raglen o Ganeuon Ffrengig, Klezmer, Jazz Sipsiwn a cherddoriaeth Cabaret i waith Kurt Weill a Bertolt Brecht o’r 1920au a 1930au.  Byddant yn siŵr o’n diddanu, gyda pherfformiad fydd yn cynnwys newid gwisgoedd nifer o weithiau, ac yn amrywio o’r felan i chwerthin llond eich bol, bydd y gynulleidfa wedi’i gwirioni.

Bas Dwbl, Gitâr, Clarinét, Sacsoffon, Corn Bariton, Acordion, a Lleisiau

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

Bydd pris y tocyn yn cynnwys swper ysgafn o Gawl Garlleg wedi rhostio, Rouille Pupur Coch a Chroutons Bara

Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Paentiad gwreiddiol ‘Cafe Lola’ gan Bob Guy

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi