Cymraeg

Alteration to line-up : THURSDAY 19 JULY – BRAZIL NUTS TRIO featuring LINDA ANGELIS, ROY SAINSBURY and SIMON TEBB

19 July 2018 - 19 July 2018

STOP PRESS! We announce that Roy will be replaced on Thursday 19 July by virtuoso pianist, Paul Sawtell. We wish Roy all the best with recovering from his fractures and are delighted to welcome Paul’s return to the Andrew Logan Museum of Sculpture to join Linda and Simon.

DOORS 8pm, BAND START 8.15pm

Roy is a globally renowned guitarist, with his musical associates including Peanuts Hucko, Digby Fairweather, Alan Barnes and as a solo performer. “Roy Sainsbury is a world class guitarist, but more than this, he is a musician, he creates music …that often touches you with its beauty” Allen Johnson Jnr, Just Jazz Guitar USA. Linda Angelis is a headline entertainer aboard Cunard cruise liners and sang at Prince Charles’ private birthday party. Simon plays a unique five string upright stick bass, producing a warm sound to match the velvet tones of Linda’s vocals and gentle bossa nova songs.

Vocal, Guitar, Double Bass

£12.50 in advance (above) / £15 on the door
Under 16’s half adult price, under 10’s free (where they do not require a seat)

Includes light supper of Gazpacho with White Beans and Herb Croutons

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
this link
– or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys

NOS IAU 19 GORFFENNAF – BRAZIL NUTS TRIO gyda LINDA ANGELIS, ROY SAINSBURY a SIMON TEBB

19 July, 2018 - 19 July, 2018

STOPIWCH Y WASG! Cyhoeddwn y bydd Roy yn cael ei ddisodli ar ddydd Iau 19 Gorffennaf gan y pianydd virtuoso, Paul Sawtell. Rydyn ni’n hoffi Roy orau i adfer o’i doriad ac rydym wrth ein bodd yn croesawu dychwelyd Paul i Amgueddfa Cerflunwaith Andrew Logan i ymuno â Linda a Simon.

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Gitarydd sy’n enwog ym mhedwar ban byd yw Roy, gyda’i gyd-gerddorion megis Peanuts Hucko, Digby Fairweather, Alan Barnes ac fel cerddor unigol. “Mae Roy Sainsbury yn gitarydd o’r radd flaenaf, ond yn fwy na hyn, cerddor yw, sy’n creu cerddoriaeth …sydd trwy ei harddwch yn cyffwrdd â chi” Allen Johnson Jnr, Just Jazz Guitar USA. Linda Angelis yw’r prif berfformiwr ar longau Cunard, a bu’n canu ym mharti pen-blwydd preifat y Tywysog Charles. Mae Simon yn canu bas unigryw, gyda 5 tant, sy’n creu sain hyfryd i gyd fynd â llais melfedaidd Linda a chaneuon bossa nova swynol.

Lleisiau, Gitâr, Dwbl Bas

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

yn cynnwys swper ysgafn o Gazpacho gyda Ffa Gwyn a Chroutons Perlysiau

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
y ddolen hon
– neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys