Cymraeg

‘THE MAGIC OF ANDREW LOGAN’ at POWYSLAND, WELSHPOOL

7 December 2017 - 6 March 2018

Andrew Logan outside his Museum of Sculpture

Andrew Logan outside his Museum of Sculpture, Berriew

We are delighted to announce a specially created Andrew Logan exhibition at Powysland in Welshpool – ‘The Magic of Andrew Logan’.

Curator, Eva Bredstorff, has recently celebrated 30 years in post and has been the ALMoS mentor for many of those years.

The exhibition will be a journey through Andrew’s life and works, from early pieces through Alternative Miss World to never before seen works-in-progress.  ‘The Magic of Andrew Logan’ contains work from the Museum, Andrew’s studio and his own personal collection.  There will be opportunities to buy or commission jewellery and works by Andrew too.

Powysland is open 11am to 1pm and 2pm to 5pm on weekdays (closed Wednesday) and 11am to 2pm on Saturdays.  Free entry.

For more information, contact Powysland on 01938 554 656 or ALMoS on 01686 640 689.

'HUD ANDREW LOGAN' yn POWYSLAND, Y TRALLWNG

7 December, 2017 - 6 March, 2018

Andrew Logan y tu allan i'w Amgueddfa Cerflun, Aberriw

Andrew Logan y tu allan i’w Amgueddfa Cerflun, Aberriw

Rydym yn falch o gyhoeddi a grëwyd yn arbennig Andrew Logan arddangosfa yn Powysland yn y Trallwng – ‘Hud a lledrith Andrew Logan’.

Yn ddiweddar, bu’r Curadur, Eva Bredstorff, yn dathlu 30 mlynedd yn ei swydd ac wedi bod yn fentor ALMoS am lawer o’r blynyddoedd hynny.

Bydd yr arddangosfa yn daith trwy fywyd a gwaith Andrew, o ddarnau cynnar trwy Alternative Miss World i weithio ar y gweill. Mae ‘Magic of Andrew Logan’ yn cynnwys gwaith o’r Amgueddfa, stiwdio Andrew a’i gasgliad personol ei hun. Bydd cyfleoedd hefyd i brynu neu gomisiynu Gemwaith a gwaith gan Andrew.

Powysland ar agor rhwng 11am a 1pm a 2pm i 5pm yn ystod yr wythnos (dydd Mercher ar gau) ac 11am i 2pm ar ddydd Sadwrn. Mynediad am ddim.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Powysland ar 01938 554 656 neu ALMoS ar 01686 640 689.