Cymraeg

SUNDAY 26 AUGUST – ANNUAL JEWELLERY EXTRAVAGANZA!

26 August 2018 - 26 August 2018

DOORS 6PM! 

Volunteer models, led by the wonderous Andy D (creator of the music for Andrew Logan’s Alternative Miss World’s and these annual Extravaganzas), dance interpretively to Andy’s specially created music, adorned in Andrew’s jewellery in a Jewellery performance you won’t forget in a hurry – all building to a glorious crescendo. Guaranteed smiles.

£6 on the door, first drink included. Doors 6pm.

Please contact ALMoS if you would like to be a volunteer model

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
this link

DYDD SUL 26 AWST – STRAFAGANSA GEMWAITH FLYNYDDOL!

26 August, 2018 - 26 August, 2018

DRYSAU’N AGOR 6PM!

Modelau gwirfoddol, dan arweiniad rhyfeddol Andy D (sy’n creu cerddoriaeth ar gyfer Cystadleuaeth Miss World Amgen Andrew Logan a’r Strafagansa flynyddol), fydd yn dehongli cerddoriaeth arbennig Andy, dan wisgo gemwaith Andrew ar gyfer perfformiad Gemwaith bythgofiadwy – fydd yn arwain at ddiweddglo godidog Byddwch yn sicr o wenu.

£6 ar y drws, sy’n cynnwys y ddiod gyntaf. Drysau’n agor 6pm.

Cysylltwch ag ALMoS os hoffech wirfoddoli fel model

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
y ddolen hon