Cymraeg

Seeking a Textile Conservator

14 December 2017 - 9 January 2018

Textile Conservator Contract

Janet Street-Porter, Andrew's co-host, and Andrew Logan as host and hostess of 1985's Water themed Alternative Miss World

Janet Street-Porter, Andrew’s co-host, and Andrew Logan as host and hostess of 1985’s Water themed Alternative Miss World

Andrew Logan Museum of Sculpture, Berriew, Powys, SY21 8AH

 

The Andrew Logan Museum of Sculpture (ALMoS) is looking to recruit a textile conservator on a 4 day fixed fee contract to work with us to help us plan the current care and movement of Andrew’s Alternative Miss World Host and Hostess outfits for loans.

 

The textile conservator will work with ALMoS’ project manager and volunteers to assess and report on the current condition and provide recommendations and support prior to, during and post future object loan.

 

The contract will pay a fixed fee of £1,200, covering initial recommendations, advice and support and final report between January 2017 and November 2018. The appointed conservationist will be required to undertake an initial examination day at ALMoS on 15, 16 or 18 January 2017. Applicants will need to illustrate they are on the Institute of Conservation’s Conservation Register and are professionally accredited.

 

For an informal discussion, please contact Anne-Marie Pope on 01686 640 689 or 07813 885 906.

 

For more information, application details and supporting documentation, please email almos@andrewloganmuseum.org.

 

Deadline: 5pm on 8 January 2017, interviews 11 January 2017.

Chwilio am Warchodwr Tecstilau

14 December, 2017 - 9 January, 2018

Cytundeb Gwarchodwr Tecstilau

Janet Street-Porter, cyd-gynorthwyydd Andrew, ac Andrew Logan fel gwesteiwr a gweinyddes o Alternative Miss World o themâu Dŵr 1985

Janet Street-Porter, cyd-gynorthwyydd Andrew, ac Andrew Logan fel gwesteiwr a gweinyddes o Alternative Miss World o themâu Dŵr 1985

Amgueddfa Gerfluniaeth Andrew Logan, Aberriw, Powys, SY21 8AH

 

Mae Amgueddfa Gerfluniaeth Andrew Logan (ALMoS) yn chwilio am warchodwr tecstilau i weithio gyda ni ar gytundeb 4 diwrnod, am dâl sefydlog, i helpu cynllunio gofalu am a symud gwisgoedd Cystadleuaeth Miss World Amgen allan ar fenthyg.

 

Bydd y gwarchodwr tecstilau’n gweithio gyda rheolwr prosiect a gwirfoddolwyr ALMoS i asesu ac adrodd ar gyflwr presennol y gwisgoedd, ac i argymell a chynnig cymorth cyn, yn ystod ac ar ôl benthyg yr eitemau yn y dyfodol.

 

Bydd y cytundeb yn talu tâl sefydlog o £1,200, fydd yn cynnwys argymhellion cychwynnol, cyngor a chymorth, a’r adroddiad terfynol rhwng Ionawr 2017 a mis Tachwedd 2018. Bydd gofyn i’r unigolyn a benodir cynnal diwrnod o archwilio cychwynnol yn yr amgueddfa ar 15, 16 neu 18 Ionawr 2017. Bydd gofyn i ymgeiswyr brofi aelodaeth o Gofrestr Cadwraeth y Sefydliad Cadwraeth a meddu ar achrediad proffesiynol.

 

Os hoffech drafod y gwaith yn y lle cyntaf, croeso ichi ffonio Anne-Marie Pope ar 01686 640 689 neu 07813 885 906.

 

Am fwy o wybodaeth, manylion ymgeisio a dogfennau atodol, e-bostiwch: almos@andrewloganmuseum.org

 

Dyddiad Cau: 5pm ar 8 Ionawr 2017; dyddiad cyfweld: 11 Ionawr 2017.