Cymraeg

MIKE BLAKESLEY AND PAUL SAWTELL

17 August 2017

Mike Blakesley

Paul Sawtell

Between them, the roll-call of jazz greats they’ve worked with is almost endless and includes Louis Armstrong, Salena Jones, Acker Bilk, Peanuts Hucko, Herb Geller and Alan Barnes. Following years of international touring and high profile shows, their combined virtuoso skills – Paul Sawtell is highly sought as a musical director, pianist and vibrophonist and Mike Blakesley’s finely tuned trombone abilities – will delight your eyes and ears. Trombone, Piano / Vibraphone.

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

TICKETS £12 ADVANCE / £15 ON THE DOOR
Under 16’s £6, under 10’s free
Capacity 45, pre-booking essential to avoid disappointment. Tickets non-refundable.
Cash bar

BOOK in advance via:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur St, Montgomery

For more information:
01686 640 689 / 07813 885 906
almos@andrewloganmuseum.org

MIKE BLAKESLEY A PAUL SAWTELL

17 August, 2017

Mike Blakesley

Paul Sawtell

Mae’r Mike a Paul wedi gweithio gyda rhestr hirfaith o enwogion ym myd jazz gan gynnwys perfformwyr megis Louis Armstrong, Salena Jones, Acker Bilk, Peanuts Hucko, Herb Geller ac Alan Barnes. Ar ôl perfformio ar deithiau rhyngwladol ers blynyddoedd llawer, a sioeau arobryn, bydd cyfuniad eu sgiliau rhagorol – mae Paul Sawtell yn flaengar iawn fel cyfarwyddwr cerddorol, pianydd a feibraffonydd ac mae doniau Mike Blakesley ar y trombôn yn rhyfeddol – yn swyno eich llygaid a’ch clustiau. Trombôn, Piano / Feibraffon.

DRYSAU 8PM, BAND 8.15PM

TOCYNNAU £12 YMLAEN LLAW / £15 AR Y DRWS
Dan 16 oed – £6, dan 10 oed – am ddim
Mynediad i 45 yn unig, mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw. Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau.
Bar ar gael – arian parod

Gellir ARCHEBU ymlaen llaw yma:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn

Am fwy o wybodaeth:
01686 640 689 / 07813 885 906
almos@andrewloganmuseum.org