Cymraeg

Friday 2 December 2016 – The Christmas Jazz and Shopping Session with JOHN WILLIAMS and friends

2 December 2016

DOORS 7.45PM for browsing
BAND begin at 8.15PM

Start your December with some sparkle at the Andrew Logan Museum. We’re switching on our Christmas lights to brighten up these darkest of dark nights and, boy, do our exhibits shimmer! As an extra special treat, Andrew is bringing out some new jewellery for you to peruse and purchase for that fabulous Christmas occasion or person.

Jazz legend JOHN WILLIAMS (ex-Marquee Club resident Big Band leader) will further twinkle us to our toes with his specially created trio. John, the man behind ‘Music in Quiet Places’, brings his recorder, baritone sax and bass clarinet and will play with the supremely talented Erica Lyons (Bass) and Stuart Goodhew (Piano). Experience 1950’s cool jazz and beyond. There may even be a Christmas number thrown in!

TICKETS £12 in advance
BOOK via:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
Or from RH Bunners, Arthur Street, Montgomery

Or £15 on the door
Capacity 45, pre-booking essential to avoid disappointment. Tickets non-refundable.

Limited amount of complimentary mince pies, alcoholic and non-alcoholic mulled wine.

Come and join us for smiling!

For more information:
01686 640 689
almos@andrewloganmuseum.org

Andrew Logan Museum of Sculpture
Berriew, Welshpool, SY21 8PJ
1991 – 2016 Celebrating 25 years
Charity number 519865

All information correct at time of going to press. Subject to alteration.

 

John Williams

John Williams

NOS WENER 2AIL RHAGFYR 2016 NOSON JAZZ A SIOPA NADOLIG a John Williams

2 December, 2016

DRYSAU’N AGOR 7.45PM i chi bori
Bydd y BAND yn dechrau perfformio am 8.15PM

Cyfle i gychwyn ar ddathliadau’r Nadolig ddechrau mis Rhagfyr yn Amgueddfa Andrew Logan. Byddwn yn cynnau Goleuadau’r Nadolig i oleuo dyddiau tywyll y gaeaf, a bydd yr arddangosfeydd yn tywynnu! A bydd Andrew yn cynhyrchu gemwaith newydd, yn wefr ychwanegol ar eich cyfer, i chi edrych arno a’i brynu yn anrheg Nadolig neilltuol ar gyfer achlysur neu berson arbennig.

Bydd perfformiadau JOHN WILLIAMS (cyn -arweinydd yn y Marquee Club) a’i driawd a ffurfiwyd yn arbennig, yn ein swyno i ddawnsio. Bydd John, sy’n enwog am ei gysylltiad â ‘Music in Quiet Places’, yn dod â’i recorder, sacsoffon bariton a’i glarinét bas a bydd yn perfformio yng nghwmni Erica Lyons (Bas) a Stuart Goodhew (Piano) – ill dau’n ddoniau disglair. Ymhlith eu datganiadau bydd cerddoriaeth jazz y 50au a mwy. Hwyrach y byddant yn perfformio cân Nadoligaidd hefyd!

TOCYNNAU £12 ymlaen llaw
GELLIR ARCHEBU trwy:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
Neu RH Bunner, Stryd Arthur, Trefaldwyn

Neu £15 ar y drws
Caniateir mynediad i 45 yn unig, felly mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi. Ni fydd yn bosib gwneud ad-daliadau.

Bydd mins-peis, gwin cynnes alcoholig, a di-alcohol ar gael am ddim (cyflenwad cyfyngedig).

Dewch i wenu gyda ni!

Am fwy o wybodaeth:
01686 640 689
almos@andrewloganmuseum.org

Amgueddfa Cerfluniaeth Andrew Logan
Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PJ

Dathlu 25 Mlynedd 1991 – 2016

Rhif elusennol 519865

Adeg cyhoeddi, mae’r holl wybodaeth yn gywir. Gall y trefniadau newid.

 

John Williams

John Williams