Cymraeg

BRIAN ENO’S BELLS OF BERRIEW – St Bueno’s Churchyard and ALMoS

28 August 2016 - 28 August 2016

Berriew Bellringers

Berriew Bellringers

From 11am, on the hour every hour (last performance 6pm)

4pm – special ‘live’ performance with the Church Bell-Ringers

ALMoS Patron Brian Eno has created a very special piece of music for this, our 25th anniversary. Taking a recording of the Bell Ringers of Berriew, Eno has shaped it into a noticeably recognisable Eno production which will sound out over Berriew.

Andrew Logan Museum of Sculpture
Berriew, Welshpool, SY21 8PJ
01686 640 689
almos@andrewloganmuseum.org

CLYCHAU ABERRIW GYDA BRIAN ENO - Mynwent St Beuno ac ALMoS

28 August, 2016 - 28 August, 2016

Berriew Bellringers

Berriew Bellringers

O 11am, ar yr awr bob awr (perfformiad olaf am 6pm)

4pm – perfformiad ‘byw’ arbennig gyda Chlochyddion yr Eglwys

Mae Noddwr ALMoS Brian Eno wedi cyfansoddi cerddoriaeth arbennig i ddathlu pen-blwydd yr amgueddfa’n 25. Wedi recordio Clochyddion Aberriw, mae Eno wedi’i droi’n gynhyrchiad unigryw hawdd ei adnabod fydd yn atseinio trwy’r pentref.

Andrew Logan Museum of Sculpture
Berriew, Welshpool, SY21 8PJ
01686 640 689
almos@andrewloganmuseum.org