Cymraeg

ANNUAL ALMoS GRAND RE-OPENING & JEWELLERY EXTRAVAGANZA

27 August 2017

Azerbaijan, Latvia, Russia, Liverpool and Berriew are just some of the places Andrew Logan has produced his incredible Jewellery performances.  They have inspired Comme des Garcons catwalk shows and form a major part of Andrew’s portfolio of work.

Each year, the Andrew Logan Museum of Sculpture ceremoniously re-opens its doors, remembering the first time it did so in 1991.  Andrew’s infamous jewellery performances must be experienced.

“The shows are huge fun to model for, show off the jewellery and are a joy to watch” says Andrew Logan.

If you are interested in being a volunteer model for the shows, you’ll need to be available to be at the Andrew Logan Museum of Sculpture in Berriew from 3pm on Sunday 27 August 2017.

Please contact Anne-Marie at the Museum on 01686 640 689 (Monday and Thursday) or almos (at) andrewloganmuseum.org for more information.

Sunday 27 August 2017
Tickets £5
Doors 6pm, Show 6.30pm
at The Andrew Logan Museum of Sculpture, Berriew, nr Welshpool, Powys, SY21 8PJ

ALMOs BLYNYDDOL GRAND AIL-AGOR & EXTRAVAGANZA GEMWAITH

27 August, 2017

Azerbaijan, Latfia, Rwsia, Lerpwl a Aberriw yw rhai o’r llefydd Andrew Logan wedi cynhyrchu ei berfformiadau Gemwaith anhygoel. Maent wedi ysbrydoli sioeau catwalk Comme des Garcons ac yn ffurfio rhan bwysig o bortffolio Andrew o waith.

Bob blwyddyn, mae’r Andrew Logan Amgueddfa Gerfluniaeth ceremoniously ail-agor ei drysau, gan gofio y tro cyntaf ei fod yn gwneud hynny yn 1991. Mae’n rhaid i Andrew perfformiadau gemwaith enwog fod yn brofiadol.

“Mae’r sioeau yn hwyl aruthrol i fodelu am, yn dangos oddi ar y gemwaith a bod yn bleser i’w wylio” meddai Andrew Logan.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr model ar gyfer y sioeau, bydd angen i chi fod ar gael i fod yn y Andrew Logan Amgueddfa Gerfluniaeth yn Aberriw o 3pm ar ddydd Sul 27 Awst 2017. Cysylltwch â Anne-Marie yn yr Amgueddfa ar 01686 640 689 (dydd Llun a dydd Iau) neu ALMOs (at) andrewloganmuseum.org

Dydd Sul 27 Awst, 2017

Tocynnau £ 5
Drysau 6pm, Sioe 6.30pm
yn The Andrew Logan Amgueddfa Gerfluniaeth, Aberriw, ger Y Trallwng, Powys, SY21 8PJ