Cymraeg

ALMoS ANNUAL GRAND RE-OPENING AND JEWELLERY EXTRAVAGANZA!!

25 August 2019 - 25 August 2019

DOORS 6PM, SHOW 6.15PM

Jewellery Extravaganza 2018

Jewellery Extravaganza 2018

Volunteer models, led by the wonderous Andy D (creator of music for Andrew Logan’s Alternative Miss World’s and these annual Extravaganzas), dance interpretively to Andy’s specially created music, adorned in Andrew’s jewellery in a Jewellery performance you won’t forget in a hurry – all building to a glorious crescendo.  Guaranteed smiles.

Please contact ALMoS if you would like to be a volunteer model.

£6, first drink included
(Sorry, no concessions for this event)
Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
– https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– or in person at ALMoS or The Lion Hotel, Berriew, Welshpool, SY21 8PQ or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys, SY15 6RA
Tickets non-refundable

All information correct at time of publishing

NOSON AIL AGOR BLYNYDDOL ALMoS A’R STRAFAGANSA GEMWAITH

25 August, 2019 - 25 August, 2019

Drysau 6pm, Digwyddiadau’n cychwyn am 6.15pm

Jewellery Extravaganza 2018

Jewellery Extravaganza 2018

Modelau gwirfoddol, dan arweiniad rhyfeddol Andy D (sy’n creu cerddoriaeth ar gyfer Cystadleuaeth Miss World Amgen Andrew Logan a’r Strafagansa flynyddol), fydd yn dehongli cerddoriaeth arbennig Andy, dan wisgo gemwaith Andrew ar gyfer perfformiad Gemwaith bythgofiadwy – fydd yn arwain at ddiweddglo godidog. Byddwch yn sicr o wenu.

Cysylltwch ag ALMoS os hoffech wirfoddoli fel model.

£6 ar y drws, sy’n cynnwys y ddiod gyntaf.
Drysau’n agor 6pm.
Bar arian parod ar gael ym mhob digwyddiad

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
https://shop.andrewlogan.com/collections/tickets-for-events
– neu drwy alw yn ALMoS / Gwesty’r Llew, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PQ / Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys SY15 6RA
Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi