Cymraeg

THURSDAY 6 SEPTEMBER – THE HANNAH LOCKERMAN BAND

6 September 2018 - 6 September 2018

DOORS 8pm, BAND START 8.15pm

Lay back into the fourties as Lockerman pays homage to the Queens of Jazz, transporting you to the era of Ms Billie Holliday. The band present a repertoire of Jazz classics, you may hear Diana Krall, Ray Charles, and Lady Day herself. Indisputably a voice beyond her years, Hannah is joined by Roy Johnson, Peter Cabara, Stuart Goodhew, Lee Jones and Pedro Brown.

Vocal, Tenor Sax, Bass, Drums, Guitar, Piano.

£12.50 in advance / £15 on the door.
Under 16’s half adult price, under 10’s free (where they do not require a seat)

Includes light supper of Creole Rice and Beans with Cornbread

Cash Bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
this link
– or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys

NOS IAU 6 MEDI – BAND HANNAH LOCKERMAN

6 September, 2018 - 6 September, 2018

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Ymlaciwch gyda cherddoriaeth y 40au a berfformir gan Lockerman wrth iddi dalu teyrnged i Freninesau Jazz, trwy fynd â chi nôl i gyfnod Billie Holliday. Bydd y band yn cyflwyno amrywiaeth o ganeuon Jazz clasurol – fydd yn cynnwys efallai Diana Krall, Ray Charles, a Lady Day ei hunan. Heb os, dyma lais tu hwnt i’w hoedran, ac yn ymuno â Hannah bydd Roy Johnson, Peter Cabara, Stuart Goodhew, Lee Jones a Pedro Brown.

Lleisiau, Sacsoffon Tenor, Bas, Drymiau, Gitâr, Piano.

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws.
Dan 16 oed – hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)

yn cynnwys swper ysgafn o Reis a Ffa Creolaidd gyda Bara Corn

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
y ddolen hon
– neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys