Cymraeg

THURSDAY 31 MAY – DICK PEARCE, MIKE BLAKESLEY AND PAUL SAWTELL

31 May 2018 - 31 May 2018

DOORS 8PM, EVENTS START 8.15PM

Dick Pearce

Dick Pearce

These three giants of jazz have, between them, played with a roll-call of legendary greats, including Louis Armstrong, Acker Bilk, Benny Goodman, Herb Geller and Ronnie Scott.  Years of international touring and high profile shows, their combined virtuoso skills will delight your eyes and ears and drop your jaws.
Trumpet, Trombone, Piano.  And the occasional vocal.

£12.50 in advance / £15 on the door

Includes light supper of Butternut Squash with warm Tortilla and Pumpkin seed Pesto

Cash bar

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
or in person at the Museum – 01686 640 689 / 07813 885 906 or email
or RH Bunners, Arthur St, Montgomery

Under 16’s half adult price / under 10’s free (where they do not require a seat)

 

NOS IAU 31 MAI - – DICK PEARCE, MIKE BLAKESLEY A PAUL SAWTELL

31 May, 2018 - 31 May, 2018

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Dick Pearce

Dick Pearce

Rhyngddynt, mae’r cewri hyn o’r byd jazz wedi perfformio gydag enwogion megis Louis Armstrong, Acker Bilk, Benny Goodman, Herb Geller a Ronnie Scott.  Pleser pur fydd cael mwynhau ffrwyth eu teithiau rhyngwladol a’r sioeau enwog, gyda’r cyfuniad o’u sgiliau rhyfeddol yn wledd i’r llygaid a’r glust.
Trymped, Trombôn, Piano. Ac ambell berfformiad lleisiol.

£12.50 ymlaen llaw / £15 ar y drws

Yn cynnwys swper ysgafn o bwmpen cnau melyn gyda Thortila gynnes a phesto hadau pwmpen

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
neu drwy alw yn yr Amgueddfa – 01686 640 689 / 07813 885 906 neu email
neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn

Dan 16 oed – hanner pris oedolyn / Plant dan 10 oed – am ddim (os nad oes angen sedd)