Cymraeg

THE CHRISTMAS COUNTDOWN SESSION 2017, EARLY MUSIC with PARSLEY’S CLOCKE

1 December 2017 - 1 December 2017

FRIDAY 1 DECEMBER.  DOORS 8.00PM.  BAND begin at 8.15PM

Start your December with some sparkle at the Andrew Logan Museum. We’re switching on our Christmas lights to brighten up these darkest of dark nights and, boy, do our exhibits shimmer! This year, we’re going all ‘Early’ – with music from the incredible ladies of Parsley’s Clocke and our very own sumptuous repast of Barley Pottage with Beer Bread, inspired by Elinor Fettiplace.

Parsley’s Clocke was formed by a group of friends to passionately play medieval and renaissance music. The group embraces all eras of music and play a variety of instruments including baroque and renaissance recorders, crumhorns, hurdy-gurdy, celtic small pipes, viola da gamba, psalteries, keyboard and assorted percussion. Join us and the Parsley’s Clocke consort of Kate Brown, Ciska Burrows, Jillian Burton, Anne Duckers and Chris Green for a fabulous evening of music, food, warmth, light and joyfulness to really kick-start your Christmas countdown.

TICKETS £12 in advance
BOOK via:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
RH Bunners, Arthur St, Montgomery
Or £15 on the door

Capacity 45, pre-booking essential to avoid disappointment. Tickets non-refundable.

Complimentary Barley Pottage and Beer bread, mince pies, alcoholic and non-alcoholic mulled wine /// Cash Bar

For more information:
01686 640 689 / 07813 885 906
almos@andrewloganmuseum.org

Andrew Logan Museum of Sculpture, Berriew, Welshpool, SY21 8PJ

Charity number 519865

All information correct at time of going to press. Subject to alteration.

SESIWN PARATOI AT Y NADOLIG 2017, CERDDORIAETH GYNNAR yng nghwmni PARSLEY'S CLOCKE

1 December, 2017 - 1 December, 2017

NOS WENER 1 RHAGFYR. DRYSAU’N AGOR 8.00PM. Bydd y BAND yn perfformio am 8.15PM

Dewch draw i Amgueddfa Andrew Logan i gychwyn eich dathliadau Nadoligaidd. Byddwn yn cynnau’r goleuadau Nadolig er mwyn ceisio goleuo’r nosweithiau tywyll adeg yma’r flwyddyn, a bydd yr arddangosfa hefyd yn tywynnu! Eleni, y thema fydd ‘Cynnar’ – bydd merched Parsley’s Clocke yn ein diddanu gyda’u doniau anhygoel, a chewch fwynhau gwledd o Gawl Barlys a Bara Cwrw, diolch i ysbrydoliaeth Elinor Fettiplace.

Sefydlwyd Parsley’s Clocke gan grŵp o ffrindiau er mwyn perfformio cerddoriaeth y Dadeni a chanoloesol. Mae arlwy’r grŵp yn cynnwys pob cyfnod cerddorol, ac maent yn defnyddio offer amrywiol megis recorderau Baróc a Dadeni, crwmgyrn, hyrdi-gyrdi, pibellau bach Celtaidd, fiola da gamba, saltring, allweddellau ac offer taro amrywiol. Ymunwch â ni ac aelodau Parsley’s Clocke, sef Kate Brown, Ciska Burrows, Jillian Burton, Anne Duckers a Chris Green ar gyfer noson o gerddoriaeth, bwyd, cynhesrwydd, golau a llawenydd penigamp i ddechrau dathliadau’r Nadolig eleni.

TOCYNNAU £12 ymlaen llaw
ARCHEBWCH drwy’r wefan:
http://andrew-logan.myshopify.com/collections/tickets-for-events
RH Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn
Neu gellir talu £15 ar y drws

Lle ar gyfer 45, mae’n hanfodol archebu tocynnau ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi. Ni roddir ad-daliadau.

Pris y tocyn yn cynnwys Cawl Barlys a Bara cwrw, tarten Nadolig, gwin twym alcoholig a di-alcohol /// Bar ar gael i brynu diodydd.

Am fwy o wybodaeth:
01686 640 689 / 07813 885 906
almos@andrewloganmuseum.org

Amgueddfa Gerfluniaeth Andrew Logan, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8PJ

Rhif Elusen Gofrestredig: 519865

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi. Gall trefniadau newid.